Om oss

Hälsinge Asfalt AB är ett asfalteringsföretag i Hälsingland som startade sin verksamhet 2003. Hösten 2002, efter flera års funderingar över att starta upp ett asfalterings-företag drog vi (Per-Anders Lindqvist och Dan Ling) igång vårt livsprojekt.

Från november 2002 till mitten av januari 2003 tillbringades all vaken tid åt att ta fram kostnadskalkyler, kvalitetspolicy, miljöpolicy, projektplan och där emellan ta hem maskinpriser, asfaltpriser och räkna på beläggningsgrupper i X-län. Bolaget registrerades som aktiebolag den 21 januari 2003 och har sitt säte i Ljusdal.

Vårt mål var och är att driva ett företag som kan konkurrera med de stora företagen utan att göra avkall på kvalité. Idag hyr gärna de företagen in oss som underentreprenörer eftersom de vet att de får bra utförda arbeten.

Sedan 2011 är Dan Ling ensam ägare till Hälsinge Asfalt AB och fortsätter att driva företaget i samma anda.

OrgNr: 556638-4417

Kvalitetspolicy

För Hälsinge Asfalt AB skall kvalitetsfrågor alltid stå i centrum, men också en bra laganda, och ett tydligt och lyhört ledarskap. Arbetslagets möjlighet att påverka är en viktig förutsättning för att företaget skall fortsätta att utvecklas.

Våra kunder är viktiga för oss

Företaget skall inom givna tidsramar leverera de produkter och tjänster som kunden har efterfrågat. Genom att tillfredsställa kundens förväntningar och behov växer och utvecklas företaget och även arbetslaget.

För att lyckas med detta utvecklar vi ett kvalitetssystem, som bygger på engagemang, motivation, rak kommunikation och samverkan inom bolagets alla led, såväl i arbetslaget som i företagsledningen.

Vårt mål är att ständigt utvecklas och bli bättre

Inom företagets organisation finns klara ansvarsområden, så att varje medarbetare har sin del i det totala ansvaret. Samarbete mellan de olika ansvarsområdena är en förutsättning och ett krav för ett väl utfört arbete och en god laganda.

Genom vårt kvalitetsprogram och genuina laganda, strävar vi tillsammans mot målet att ständigt utvecklas och bli bättre, och därigenom leverera en god slutprodukt.

Miljöpolicy

Hälsinge Asfalt AB skall alltid erbjuda kunden de mest miljövänliga alternativen baserat på kundens krav och villkor på kvalitet. Vi verkar också för att minska på företagets miljöbelastning.

  • Vi värnar om människan och det ekologiska kretsloppet.
  • Företaget skall efterfölja den miljölagstiftning och de miljöregler som finns där vi har vår verksamhet.
  • Miljöarbetet baseras på en helhetssyn som innefattar all verksamhet inom företaget samt leverantörer och underentreprenörer.
  • Vi prioriterar material som kan återanvändas, repareras eller återvinnas.
  • Inom företagets organisation finns klara ansvarsområden, så att varje medarbetare har sin del i det totala ansvaret. Samarbete mellan de olika ansvarsområdena är en förutsättning och ett krav för ett väl utfört och miljömässigt arbete.